Autopríslušenstvo

Kontakt:

VTV s.r.o.
086 11 Hrabovec 127

IČO: 45 981 582
IČ.DPH: SK2023166904

lnfolinka:  
+421 948 797 373
+421 902 799 689

email: info@vtvauto.sk

Pracovné hodiny: Pondelok  -  Piatok 8:00 - 16:00

Banka VÚB
Číslo účtu IBAN: SK9602000000002875933953

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo 23862/P.

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej Obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1