Autopríslušenstvo

Ochrana osobných údajov

I. Všeobecné ustanovenia

1. V elektronickom obchodnom dome www.juniornabytok.sk (ďalej len"obchod") plne rešpektujeme vaše súkromie. V záujme poskytnutia plnohodnotných služieb potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné dáta. V tomto dokumente sa dozviete na čo dáta využívame a ako ich chránime pred zneužitím. Niektoré údaje poskytnuté pri využívaní služieb obchodu majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č.52/1998 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Spoločnosť VTV s.r.o. sa týmto zákonom v plnej miere riadi.

II. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii

Ako zákazník uvádzate pri registrácii v obchode nasledujúce údaje:

1. Ako fyzická osoba: meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, kontaktné informácie (telefónne číslo, emailovú adresu, prípadne faxové číslo). Tieto informácie sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s vami a predovšetkým za účelom správnej dodávky tovaru.

2. Aby ste nemuseli registračné údaje zadávať znovu pri každom nákupe v obchode, sú tieto údaje uložené v našej chránenej databáze pred zneužitím.


III. Údaje, ktoré zadávate pri platbe

1. Obchod ponúka niekoľko spôsobov platby - úhrady za Váš nákup a táto ponuka sa bude v budúcnosti rozširovať. Príkladom môže byť platba pomocou kreditných kariet, platba prevodom elektronickou cestou z účtu a podobne. Počas vykonávania jednotlivých spôsobov platieb neprichádza obchod ani jeho prevádzkovateľ do kontaktu s údajmi o vašich kreditných kartách, účtoch a s autorizačnými údajmi zo systému Internet bankingu Vašej banky. Všetky tieto údaje sú vymieňané výlučne medzi Vami a bankou.


IV. Poskytovanie vašich osobných údajov iným

1. Vaše osobné dáta sú v rámci obchodu dôverné a nie sú poskytované žiadnym subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, ktorými môžu byť napr. banky, spoločnosti vydávajúce platobné karty a podobne a to vždy len v rámci jednej konkrétnej platby s využitým týchto služieb.

2. Prevádzkovateľ obchodu nepredáva, nezverejňuje ani inak neposkytuje Vaše dáta žiadnej tretej strane.

3. Prevádzkovateľ obchodu neposkytuje tretím stranám alebo verejnosti súhrné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, tieto štatistické údaje slúžia výhradne pre potrebu prevádzkovateľa obchodu. Táto štatistika neobsahuje žiadnu informáciu, ktorá by umožnila identifikovať jednotlivých zákazníkov.


V. Údaje o Vašej činnosti v obchode

1. Počas vášho používania obchodu sú zhromažďované vaše objednávky, to je nutné pre zabezpečenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne.

2. Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretej strane.


VI. Záverečné ustanovenia

1. VTV, s.r.o., ako prevádzkovateľ obchodu si váži vašu dôveru a chráni vaše osobné dáta pred zneužitím.

2. Informácie zhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Neposkytujeme ich tretej strane.

3. Používaním obchodu , resp. vyplnením registračného formulára pre nového zákazníka súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vaších nákupoch. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.

Prípadné zmeny pravidiel budú publikované, takže budete mať možnosť včas sa o nich dozvedieť.

V Prešove , dňa 12.12.2012

Táto stránka využíva cookies. Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním našich cookies. Viac info
Online chat